Thema 2

Thema: hoe kunnen we een gesloten ketenaanpak realiseren?

wachten op beslissing

De groep bestond o.a. uit:

 • Marcel van der Priem, maatschappelijke ontwikkeling gemeente Dordrecht,
 • Ellen Roelofs, Klantenpanel Trivire,
 • Aster Severs, Trivire,
 • Patrick van Raalten, SDD,
 • Dirk ten Veen, lid Raad van Commissarissen Trivire
 • Madeline Andringa, Platform tegen Armoede Drechtsteden
 • Hans Berrevoets, platform dak- en thuislozen leidde de discussie

Dit thema werd ingebracht door een lid van de huurdersraad:

In de werkgroep is gediscussieerd over de vraag hoe de instanties ervoor kunnen zorgen kunnen dat de huurder 1 contactpersoon blijft houden gedurende het hele traject ? oftewel: Hoe wordt domino-effect voorkomen door instanties?

Voorstel voor vervolg aanpak:

 • Pilot offensief GJIB (gemeentelijk Justitieel incasso Bureau)
 • Ontwikkelen van bureaucratische competenties bij mensen en vrijwilligers
 • Ontmoetingen organiseren in de keten en knelpunten en kansen daar agenderen
 • Beeld: sociale (snel)trein met aantal wagonnetjes en treinmachinist die af en toe stopt op stations

Trekker

Patrick van Raalten is tijdelijk trekker van ketenpartners Drechtsteden en wil zijn bijdrage leveren. Hans Berrevoets wil een bijdrage leveren aan pilot Offensief GJIB.

Reacties zijn uitgeschakeld.