Thema 3

Thema: hoe zorgen we voor voldoende sociale woningbouw?

kleine grote woning2

Dit thema is ingebracht door alle huurdersraden. De huurdersraden maken zich ongerust of er voldoende sociale woningen beschikbaar blijven voor de mensen die hierop zijn aangewezen.

De groep bestond o.a. uit:

  • Frans Lindaart, Bestuurslid Combiraad H.I. Ambacht,
  • Hans Schuitema en Harry Kaptein, Corrie van Os, Participatieraad Trivire,
  • Joop Ritmeester en Getty Yo, Bewonersraad Woonbron,
  • Jacqueline van Twist, Trivire
  • Leo Damen, maatschappelijke ontwikkeling gemeente Zwijndrecht leidde de discussie.

Voorstel voor vervolg aanpak:

  • Goedkope sociale woningen alleen afbreken als hierdoor krapte in betaalbaar segment niet toeneemt
  • Pas op de plaats zolang de onderbouwde cijfers van Woonkeus over de woningvoorraad niet duidelijk zijn in relatie tot de wachttijden
  • Corporaties moeten hun reserves inzetten waar mogelijk om het betaalbare deel van de sociale voorraad (€575,–/€618,–) op peil te houden
  • Publiciteit over deze ontwikkeling: gesprek tussen corporaties/gemeenten/huurdersorganisaties via HPT

 

Trekker

De leden van de Participatieraad Trivire wil hiermee aan de slag gaan.

Reacties zijn uitgeschakeld.