Thema 5

Thema: preventieve aanpak: voorkomen van schulden

wat staat hier

Dit thema is ingebracht door een medewerker van Schuldhulpmaatje.

De groep bestond o.a. uit:

 • Lex Figee, Schuldhulpmaatje H.I. Ambacht,
 • Wilma Schapendonk, sociaal team Krispijn,
 • Anne Marie Godinho Nunes, programmamanager Dordt West,
 • Anka Muller, Spectrum Dordrecht,
 • Edwin Ouwens, maner Wonen Trivire,
 • Sanne Staat, leefbaarheidsconsulente Trivire,
 • Dustin Beenen, leefbaarheidsconsulent Trivire,
 • Frieda Louwerse, wijkteam Diverz Zwijndrecht,
 • Ellen van den Hout, gemeente Dordrecht,
 • Elly Heijboer, sociaal team centrum,
 • Andrea Horsten, Bewonersraad Woonbron
 • Ariadne Pors, Sociaal Team Krispijn,
 • Ali Toprak, contactpersoon Turkse gemeenschap Dordrecht,
 • Willeke van Laar, Maatschappelijke Ontwikkeling Zwijndrecht
 • Rineke Kuijper, schulphulpmaatje Zwijndrecht
 • Marjan v.d. Hoek, strategisch beleid Maatschappelijke ontwikkeling gemeente Dordrecht
 • Gerard Verbeek, budgetcoach Vluchtelingenwerk
 • Sandra v.d. Merwe, soc. juridische dienstverlening MEE Drechtsteden
 • Bart van Aanholt, Bibliotheek Aanzet, begeleidde de discussie

Inventarisatie van aspecten

Preventie bij schulden aandacht voor speciale doelgroepen

 • Timing preventie
 • Eigen autonomie
 • Privacy
 • Signalering (huur, water, telefoon) > erop af > taboe doorbreken en bespreekbaar maken
 • Overzicht, inzicht, uitzicht
 • FinanciĆ«le opvoeding/voorlichting > start Mbo-opleiding?
 • Spanningsveld eigen autonomie versus actief signaleren
 • Bewust maken zelfregie
 • Inzicht geven m.b.t. visualisatie

Inventarisatie risico doelgroepen

 • Andere culturen
 • Bijstandsgerechtigden
 • Mensen met een beperking
 • Daklozen
 • Alleenstaande Ouders
 • Analfabeet/laaggeletterdheid
 • Jongeren/ouderen
 • Mensen op een sociaal minimum
 • Onbekendheid met fin. voorzieningen
 • Verslaafden
 • Ondernemers
 • Ex-gedetineerden
 • Mensen zonder sociaal netwerk
 • Mensen uit instellingen
 • Mensen met psychiatrie
 • Mensen met studiefinanciering

Voorstel voor vervolg aanpak:

 • Centraal meldpunt Sociaal Wijkteam? bij zorgen
 • Delen van de zorgen: samen verantwoordelijkheid nemen i.p.v. over de schutting gooien
 • Financieel verdeelmodel tussen corporaties > gemeente > Sociale Wijkteams
 • Vrijwilligers koppelen aan Sociale wijkteams
 • Centrale Rol SDD > voorlichting en/of verwijzen naar
 • Gerichte begeleiding > MAATWERK

Besluit

Wij gaan gezamenlijk voorlichten, delen, signaleren en melden!

Trekkers binnen domeinen

 1. Corporaties
 2. Gemeenten
 3. Sociale Wijkteams
 4. Vrijwilligers

Deze worden nog benaderd.

Reacties zijn uitgeschakeld.